Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

A

Thomas Henning e.K.
Buschurweg 4
DE 76870 Kandel
Duitsland

Ik/wij herroep(en) (*) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)


Besteld op (*)/ontvangen op (*)


Naam van de consument(en)


Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)


Datum
------------

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.